Privacy Policy

Dit is het privacyreglement van Issa Vloeren BV, hierna ook wel aangeduid als “Issa Vloeren”.

Raadpleeg voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring in de sectie “Hoe kunt u ons bereiken?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Issa Vloeren BV.

BEKNOPTE PRIVACYVERKLARING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het verwerken van uw opdrachten
 • Het onderhouden van contact met u
 • Het verstrekken van updates over onze laatste aanbiedingen
 • Het monitoren van webverkeer
 • Het verzenden van facturen

Voor deze doeleinden hebben we uw naam, adresgegevens, contactgegevens en e-mailadres nodig. Personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken, hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens, zoals uiteengezet in de sectie “Uw rechten”. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen, zoals wettelijk vereist. Onze contactgegevens vindt u in de sectie “Hoe kunt u ons bereiken?”

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u correct aan te spreken
 • Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en dit account te beveiligen
 • Voor het versturen van elektronische bevestigingen van registraties en/of bestellingen
 • Om u op de hoogte te houden van registraties, boekingen en/of bestellingen
 • Voor communicatie met u, zoals bij vragen of klachten
 • Voor het verwerken van betalingen, facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Voor de verwerking van bestellingen
 • Voor het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties, en af en toe voor klantonderzoeken
 • Voor het verbeteren van de gebruikerservaring van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

OP WELKE RECHTSGRONDEN IS HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS GEBASEERD?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming
 • De gegevens zijn nodig voor het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u partij bij bent
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander, met inbegrip van ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en klanten en hun wensen

BENT U VERPLICHT DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Ja, sommige gegevens vragen wij verplicht van u. Als u deze gegevens niet aan ons wilt verstrekken, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren, evenals om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, wij geven uw gegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte. Ze worden uitsluitend opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, ontvangen en/of gebruikt. Over het algemeen hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens – Bewaartermijn

 • Klantgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) – Zolang u klant bij ons bent. U kunt zich altijd bij ons uitschrijven, waarna wij uw gegevens direct verwijderen.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens – 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Gegevens in de (leden)administratie – Zolang u klant bij ons bent. U kunt zich altijd bij ons uitschrijven, waarna wij uw gegevens direct verwijderen.
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) – Zolang u het account heeft.
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen) – Zolang u klant bij ons bent. U kunt zich altijd bij ons uitschrijven, waarna wij uw gegevens direct verwijderen.
 • Correspondentie – Zolang u een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 2 jaar daarna.
 • IP-adres – Tot 12 maanden na het laatste websitebezoek.
 • Informatie over credit checks – Tot 12 maanden na het laatste websitebezoek.
 • Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen – Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
 • Informatie die verband houdt met een juridische procedure – Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

COOKIES

“Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het optimaliseren van de website
 • Het bewaren van uw winkelwagen
 • Het monitoren van webverkeer

WELKE RECHTEN HEEFT U?

U heeft op grond van de wet in ieder geval

de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens.
 • Het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht om incorrecte gegevens te laten corrigeren.
 • Het recht om onvolledige informatie compleet te maken, rekening houdend met de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en/of gebruikt.
 • In bepaalde gevallen het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
 • In bepaalde gevallen het recht om uw gegevens te laten “beperken”.
 • In bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens.
 • Het recht om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens.
 • Als u de gegevens zelf heeft verstrekt of als gegevens door u zijn gegenereerd (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt, heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format te ontvangen en, indien technisch mogelijk, de gegevens op uw verzoek aan een andere partij over te dragen.
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacytoezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht, of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving). In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden vermeld onder “Hoe kunt u ons bereiken?” Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we uitleggen waarom we het verzoek weigeren. Het kan ook zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, en dit zullen wij dan ook toelichten.

De meeste van uw gegevens zijn te vinden in uw eigen account, waar u kunt inloggen en de gegevens kunt aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden voor het ontvangen van die berichten.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met:

Issa Vloeren BV Edisonweg 1-C 1821 BN Alkmaar Telefoonnummer: 072 5404590

Dit privacyreglement is opgesteld met inachtneming van de geldende privacywetgeving en is van kracht vanaf 29-10-2023. Wij behouden ons het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in ons privacy beleid.