Leverings- en installatievoorwaarden

 

 • Bij de koop van een te bestellen product geven wij een indicatie van de levertijd. Houd bij het maken van een afspraak voor leggen van de vloer rekening met enkele dagen speling voor onvoorziene uitloop van werkzaamheden. Is uitloop niet mogelijk door een te strakke planning, dan zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 • Heeft u het juiste adres aan ons doorgegeven? Bij verhuizing hebben wij uiteraard uw nieuwe adresgegevens nodig!

Ook is het van belang dat wij u telefonisch kunnen bereiken. Graag ontvangen wij een mobiel telefoonnummer.

 • Laat ons ruim van tevoren weten als het gebruik van een takel of lift nodig is om de materialen in uw woning te krijgen. Ook is het belangrijk dat de goederen makkelijk naar binnen kunnen worden gebracht, indien de woning niet goed bereikbaar is door bijvoorbeeld door een openliggende weg horen wij dit graag direct zodat wij onze levering hierop kunnen aanpassen. Wij kunnen dit voor u regelen, de kosten hiervan worden wel aan u doorberekend.
 • Indien u een vloer heeft aangeschaft zonder leggen, dan verzoeken wij u de levering te controleren op uiterlijke beschadigingen en dit te noteren op ontvangstbewijs/factuur.
 • Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn in de te leggen ruimtes
 • Er dient een waterkraan aanwezig te zijn in of vlak bij de woning, is dit er niet, dan graag met de buren hierover een afspraak maken.
 • Er dient een werkend en schoon toilet aanwezig te zijn in de woning.
 • Zorg voor afdoende verzekering alsmede afsluitbaarheid en glasdichtheid van het pand. De verantwoordelijkheid gaat namelijk bij levering (dus al voordat er gelegd is!) over op u. Ook heeft u verantwoordelijkheid voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich tijdens het werk bij u thuis bevinden.
 • Zorg er bij nieuwbouwwoningen voor dat de aannemer de vloer met tenminste 30 mm (= Nen-norm) zandcement-dekvloer of anhydriet vloer boven ingegoten CV- en warmwaterleidingen oplevert. Controleer of dit in uw koopovereenkomst van uw huis zo is vermeld. Als dit niet zo is vraag er dan uitdrukkelijk om. Dit is belangrijk om krimpnaden en restvochtproblemen te voorkomen.
 • Hetzelfde geldt voor de treksterkte van uw cementdekvloer: spreek bij nieuwbouwwoningen met de projectontwikkelaar/aannemer af dat de treksterkte van uw dekvloer tenminste 1 N/mm2 bedraagt.
 • Laat de aannemer/projectontwikkelaar tevens weten dat er een vlakheid nodig is, waarbij de afwijking op een rei van 2 meter maximaal 5 mm is. Vloeren die niet vlak zijn zullen moeten worden geëgaliseerd.
 • De verwarming moet werken zodat de lijm en afwerking goed kan drogen. Een minimum temperatuur van 17° C is noodzakelijk. Vraag voor systemen met vloerverwarming het opstookprotocol vloerverwarming bij uw installateur/ parketleverancier.
 • Tijdens het leggen van de vloer moet het vloerverwarming systeem volledig uitgeschakeld U kunt bij ons elektrische heaters lenen om de woning te verwarmen tijdens en na de installatie.
 • Alle vloerverwarmingssystemen onder alle verlijmde en gegoten vloeren mogen 2 weken na oplevering worden opgestookt. Indien u niet weet hoe dit werk kunt u contact opnemen met uw installateur. Let op dat de vloerverwarming nooit een hogere vloer temperatuur bereikt dan 38 graden.
 • Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatiemogelijkheden van de ruimte, óók tijdens uw vakantie.
 • Zorg ervoor dat de vloer leeg is. Een vloer is leeg als er geen meubels op staan en eventuele vorige vloerbedekking en lijm-, kalk-, cement- en/of vuilresten en losse delen zijn verwijderd. Eventuele schoonmaakwerkzaamheden zijn niet in onze offerte opgenomen en zullen per uur (65 euro pppu ) in rekening worden gebracht. Indien de ruimte te vervuild is zullen wij de werkzaamheden inplannen zodra deze schoon opgeleverd is.
 • Vloeren en wanden dienen volledig en blijvend droog te zijn bij aanvang van onze werkzaamheden. Wanden zijn droog als er geen donkere plekken in het stucwerk aanwezig zijn. Zorg bij droging altijd voor voldoende ventilatie.
 • Bij aanvang van de levering dient u zelf aanwezig te zijn om goedkeuring te geven op de geleverde goederen. Indien u niet aanwezig bent kunnen de werkzaamheden niet starten. Vloeren die geplaatst zijn na goedkeuring van de kleur kunnen niet verwijderd worden.
 • Blijf gedurende werkzaamheden goed bereikbaar! Zo kan er in geval van twijfel overlegd worden.
 • Het is niet mogelijk om naast het leggen van de vloer tegelijkertijd ook nog andere werkzaamheden in de betreffende ruimte te laten plaatsvinden.
 • Vloeren die afgelakt of afgeolied moeten worden, mogen tussen het aanbrengen van de laklagen door niet betreden worden. Neem de droogtijd van de laatste laklaag in acht. De droogtijd van de laatste laklaag is 24 uur.
 • Voor het behoud van uw vloer is het van groot belang dat u de relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 65% houdt. Als de ruimte te droog is kunnen er krimpscheuren ontstaan in de vloeren. Ook is het mogelijk dat er na het opstoken adervorming onder pvc- of pu vloeren ontstaat. Dit komt door de werking van de fundering en betonvloer. Voor het controleren van dit percentage is een geijkte hygrometer nodig. Vraag hierover advies aan uw winkelier.
 • Laat u voor én na het leggen van de vloer voorlichten over het onderhoud en volg deze adviezen nauwgezet om lang plezier van uw vloer te houden.
 • Houtenvloeren en gietvloeren zijn natuurproducten. Uw levering kan qua kleur en structuur afwijken van getoonde monsters. De definitieve kleur conform het showroompaneel van uw vloer zal na ca. 6 maanden zijn verschenen. Houten vloeren die gerookt zijn zullen in het begin een stuk donkerder tonen, dit zal na enkele weken tot 30% minder worden en de uitstraling krijgen van het showroompaneel. Onder invloed van schommelingen in de luchtvochtigheid kan uw vloer krimpen en uitzetten. Direct zonlicht kan alle vloeren doen verkleuren!
 • Hoewel de installateurs van Issa Vloeren er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken (zoals nieuwe wanden, keukens of ander waardevolle kwetsbare objecten) dienen door de klant te worden beschermd of verwijdert. Een veeg of een beschadiging kan snel gemaakt worden, wij adviseren altijd wat verf achter de hand te houden zodat het kan worden bijgewerkt. Wij stellen ons niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit een onvoldoende bescherming. Wij adviseren om het schilderwerk na de vloer en plint werkzaamheden uit te voeren.

 

Mochten er vragen zijn over deze checklist dan kunt u contact opnemen met onze verkoop.

 

Wij wensen u alvast veel woonplezier op uw nieuwe vloer!

 

Issa Vloeren Alkmaar | 072-5404590 | planning@issavloeren.nl