Checklist – Leverings- en installatievoorwaarden

Naast de Algemene CBW Voorwaarden zijn de leverings- en installatievoorwaarden van Issa vloeren BV van toepassing.

➢ Bij de koop van een te bestellen product geven wij een indicatie van de levertijd. Houd bij het maken van een
afspraak voor het leggen van de vloer rekening met enkele dagen speling voor onvoorziene uitloop van de
werkzaamheden. Is uitloop niet mogelijk door een te strakke planning, dan zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit
voortvloeiende schade.
➢ Zorg ervoor dat nieuwe dekvloeren altijd droog zijn. Bij een natte vloer kunnen wij niet starten met de
werkzaamheden. Deze zullen opnieuw in de planning worden opgenomen als er daadwerkelijk drooggemeten is.
Een dekvloer is droog bij de volgende waardes:
– Zandcement met een dikte van 5 cm heeft een droogtijd van ongeveer 5-7 weken onder de ideale
omstandigheden. Wij kunnen pas starten met onze werkzaamheden als de vloer een waarde heeft tussen de
1.8 en 2%. Mocht er nog gestuct of geschilderd gaan worden in de ruimte houd dan rekening met langere
droogtijden van de dekvloer. Indien de vloer afgedekt wordt met bv stucloop dan zal dit het droogproces
vertragen. Zorg bij de droging van de dekvloer voor voldoende ventilatie.
– Anhydriet met een dikte van 5 cm heeft een droogtijd van ongeveer 5-7 weken onder de ideale
omstandigheden. Wij kunnen pas starten met onze werkzaamheden als de vloer een waarde heeft van 0,2 en
de 0,5%. Een anhydrietvloer moet geschuurd worden om het droogproces te versnellen.
– Het stookprotocol van de vloerverwarming moet doorlopen zijn om te kunnen starten met de
werkzaamheden. Vraag voor systemen met vloerverwarming het opstookprotocol vloerverwarming bij uw installateur van de vloerverwarming.
➢ Tijdens het leggen van de vloer zal de vloerverwarming en vloerverkoeling volledig uitgeschakeld en afgekoeld moeten zijn. Staat uw vloerverkoeling of vloerverwarming nog aan, dan kunnen wij de werkzaamheden niet starten.
De vloerverwarming en/of koeling is uit als de stekker uit het cv systeem is gehaald.

U kunt bij ons elektrische
heaters lenen om de woning te verwarmen tijdens en na de installatie.
Er moet verwarming aanwezig zijn zodat lijm en afwerking goed kan drogen. De woning moet tijdens de legservice
minimaal 17 graden zijn.


➢ Heeft u het juiste adres aan ons doorgegeven? Bij verhuizing hebben wij uiteraard uw nieuwe adresgegevens nodig!
Ook is het van belang dat wij u telefonisch kunnen bereiken. Graag ontvangen wij een mobiel telefoonnummer.


➢ Laat ons ruim van tevoren weten als het gebruik van een takel of lift nodig is om de materialen in uw woning te
krijgen. Ook is het belangrijk dat de goederen makkelijk naar binnen kunnen worden gebracht, indien de woning niet goed bereikbaar is door bijvoorbeeld door een openliggende weg horen wij dit graag direct zodat wij onze levering hierop kunnen aanpassen. Wij kunnen dit voor u regelen, de kosten hiervan worden wel aan u
doorberekend.


➢ Indien u een vloer heeft aangeschaft zonder leggen, dan verzoeken wij u de levering te controleren op uiterlijke
beschadigingen en dit te noteren op ontvangstbewijs/factuur.
➢ Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn in de te leggen ruimtes.
➢ Er moet een vaste trap aanwezig zijn indien wij op een verdieping werken. Een losse ladder is niet veilig en wij
zullen niet starten met de werkzaamheden.
➢ Er dient een waterkraan aanwezig te zijn in of vlak bij de woning, is dit er niet, dan graag met de buren hierover een
afspraak maken. Zonder water kunnen wij niet egaliseren.
➢ Er dient een werkend en schoon toilet aanwezig te zijn in de woning.
2
➢ Zorg voor afdoende verzekering alsmede afsluitbaarheid en glasdichtheid van het pand. De verantwoordelijkheid
gaat namelijk bij levering (dus al voordat er gelegd is!) over op u. Ook heeft u verantwoordelijkheid voor de
artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich tijdens het werk bij u thuis bevinden.
➢ Zorg er bij nieuwbouwwoningen voor dat de aannemer de vloer met tenminste 30 mm (= Nen-norm) zandcementdekvloer of anhydriet vloer boven ingegoten CV- en warmwaterleidingen oplevert. Controleer of dit in uw
koopovereenkomst van uw huis zo is vermeld. Als dit niet zo is vraag er dan uitdrukkelijk om. Dit is belangrijk om
krimpnaden en restvochtproblemen te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de treksterkte van uw cementdekvloer:
spreek bij nieuwbouwwoningen met de projectontwikkelaar/aannemer af dat de treksterkte van uw dekvloer
tenminste 1 N/mm2 bedraagt.
➢ Laat de aannemer/projectontwikkelaar tevens weten dat er een vlakheid nodig is, waarbij de afwijking op een rei
van 2 meter maximaal 5 mm is. Vloeren die niet vlak zijn zullen tegen meerprijs moeten worden geëgaliseerd.
➢ Alle vloerverwarmingssystemen onder alle verlijmde en gegoten vloeren mogen 2 weken na oplevering worden
opgestookt. Indien u niet weet hoe dit werk kunt u contact opnemen met uw installateur. Let op dat de
vloerverwarming nooit een hogere vloer temperatuur bereikt dan 38 graden.
➢ Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatiemogelijkheden van de ruimte, óók tijdens uw vakantie.
➢ Zorg ervoor dat de vloer leeg is. Een vloer is leeg als er geen meubels op staan en eventuele vorige vloerbedekking
en lijm-, kalk-, cement- en/of vuilresten en losse delen zijn verwijderd. Eventuele schoonmaakwerkzaamheden zijn
niet in onze offerte opgenomen en zullen per uur (55 euro ) in rekening worden gebracht. Indien de ruimte te
vervuild is zullen wij de werkzaamheden inplannen zodra deze schoon opgeleverd is.
➢ Vloeren en wanden dienen volledig en blijvend droog te zijn bij aanvang van onze werkzaamheden. Wanden zijn
droog als er geen donkere plekken in het stucwerk aanwezig zijn. Zorg bij droging altijd voor voldoende ventilatie.
Bij natte wanden kunnen wij geen vloer en plinten plaatsen. Het uitstellen van de plinten/randafwerking kost
eenmalig € 100 incl. BTW her-opstartkosten.
➢ Bij aanvang van de levering dient u zelf aanwezig te zijn om goedkeuring te geven op de geleverde goederen. Indien
u niet aanwezig bent kunnen de werkzaamheden niet starten. Vloeren die geplaatst zijn na goedkeuring van de
kleur kunnen niet worden verwijderd.
➢ Blijf gedurende werkzaamheden goed bereikbaar! Zo kan er in geval van twijfel overlegd worden.
➢ Het is niet mogelijk om naast het leggen van de vloer tegelijkertijd ook nog andere werkzaamheden in de
betreffende ruimte te laten plaatsvinden.
➢ Vloeren die afgelakt of afgeolied moeten worden, mogen tussen het aanbrengen van de laklagen door niet
betreden worden. Neem de droogtijd van de laatste laklaag in acht. De droogtijd van de laatste laklaag is 24 uur.
➢ Voor het behoud van uw vloer is het van groot belang dat u de relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 65% houdt.
Als de ruimte te droog is kunnen er krimpscheuren ontstaan in de vloeren. Ook is het mogelijk dat er na het
opstoken adervorming onder pvc– of pu vloeren ontstaat. Dit komt door de werking van de fundering en
betonvloer. Voor het controleren van dit percentage is een geijkte hygrometer nodig.
➢ Laat u voor én na het leggen van de vloer voorlichten over het onderhoud en volg deze adviezen nauwgezet om
lang plezier van uw vloer te houden. Voor het behoud van uw vloer adviseren wij een goede droogloopmat en
viltjes van Scratch No More https://www.scratchnomore.nl/dealer/issavloeren
➢ Houten vloeren en gietvloeren zijn natuurproducten. Uw levering kan qua kleur en structuur afwijken van getoonde
monsters. De definitieve kleur conform het showroompaneel van uw vloer zal na ca. 6 maanden zijn verschenen.
Houten vloeren die gerookt zijn zullen in het begin een stuk donkerder tonen, dit zal na enkele weken tot 30%
minder worden en de uitstraling krijgen van het showroompaneel. Onder invloed van schommelingen in de
luchtvochtigheid kan uw vloer krimpen en uitzetten. Direct zonlicht kan alle vloeren en gordijnen doen verkleuren!
3
➢ Hoewel de installateurs van Issa Vloeren er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in
ogenschouw te worden genomen dat met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken (zoals nieuwe
wanden, keukens of ander waardevolle kwetsbare objecten) dienen door de klant te worden beschermd of
verwijdert. Een veeg of een beschadiging kan snel gemaakt worden, wij adviseren altijd wat verf achter de hand te
houden zodat het kan worden bijgewerkt. Wij stellen ons niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit een
onvoldoende bescherming. Wij adviseren om het schilderwerk na de vloer en plint werkzaamheden uit te voeren.
Onderstaand protocol wordt algemeen gehanteerd. Mocht de installateur van de vloerverwarming/vloerkoeling
een afwijkend protocol hanteren, dan dient u deze te volgen. Warmtepompen werken met lagere temperaturen en
stoken zich automatisch op.
Opstookprotocol VOOR Installatie via de vloerverwarmingsunit
Zorg dat de kamerthermostaat hoger staat dan de ruimtetemperatuur. Zet een raam open om te zorgen dat de
kamerthermostaat aan blijft staan.
dag 1 aanvangstemperatuur in het systeem van 20°C
dag 2 opstoken naar 25°C
dag 3 opstoken naar 30°C
dag 4 opstoken naar 35°C
dag 5 opstoken naar 38°C (maximale temperatuur)
dag 6 max. temp. 38°C
dag 7 max. temp. 38°C
dag 8 max. temp. 38°C
dag 9 max. temp. 38°C
dag 10 max. temp. 38°C
dag 11 afstoken naar 35°C
dag 12 afstoken naar 30°C
dag 13 afstoken naar 25°C
dag 14 afstoken naar 20°C

Bij verlijmde en gegoten vloeren mag na 2 weken het opstookprotocol uitgevoerd worden.
Bij zwevende vloeren mag dit direct na het leggen.
Opstookprotocol NA Installatie via de vloerverwarmingsunit

dag 1 aanvangstemperatuur in het systeem van 20°C
dag 2 opstoken naar 25°C
dag 3 opstoken naar 30°C
dag 4 opstoken naar 35°C
dag 5 opstoken naar 38°C (maximale temperatuur)

Let er wel op dat het restvochtpercentage bij vloeren met vloerverwarming aan een strengere eis moet voldoen
(1,8% CM bij zandcement / 0,3% CM bij anhydriet).

Plak de vloeren niet af als dit stookprotocol wordt uitgevoerd.

Wij wensen u alvast veel woonplezier op uw nieuwe vloer!

Issa Vloeren Alkmaar | 072-5404590 | planning@issavloeren.nl