Privacy Regelement

1150351 Lifestyle Baltimore 2 1

PRIVACYVERKLARING ISSA VLOEREN BV

 

Dit is de privacyverklaring van Issa Vloeren, hierna ook: “Issa Vloeren”.

 

Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij jou over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Issa Vloeren.

 

KORTE PRIVACYVERKLARING

  

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden: 

 

Wij hebben jouw gegevens nodig voor het verwerken van je opdrachten, het contact dat wij met je voeren, je up-to-date houden van de laatste aanbiedingen, het monitoren van het web-verkeer en het sturen van facturen. Hiervoor hebben wij de NAW-gegevens nodig, contact gegevens en jouw mailadres nodig. 
De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze rechten staan bij “welke rechten heb je”. Je kunt ons, zoals wettelijk verplicht, ten alle tijden vragen jouw gegevens uit ons systeem te laten halen. Dit kan doormiddel van telefonisch contact of via de mail. Onze gegevens vindt je terug bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

 

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden: 
• Voor het aanspreken met de juiste titel en naam 
• Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen 
• Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen 
• Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling 
• Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten 
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie 
• Om de bestelling te kunnen verwerken 
• Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken 
• Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website 
• Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

 

OP WELKE GRONDSLAGEN (“RECHTSGRONDEN”) IS HET GEBRUIK VAN JOUW GEGEVENS GEBASEERD?

 

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”): 

Jouw toestemming. 
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar jij partij bij bent. 
De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting. 
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”: 
• Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

 

BEN JE VERPLICHT DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

 

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. 
Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met jou aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren. 
We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

WORDEN JOUW GEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

 

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)

Zolang je klant bij ons bent. Je kunt je altijd bij ons uitschrijven, dan verwijderen wij direct jouw gegevens.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Gegevens in de (leden)administratie

Zolang je klant bij ons bent. Je kunt je altijd bij ons uitschrijven, dan verwijderen wij direct jouw gegevens.

Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)

Zolang als u het account heeft.

Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

Zolang je klant bij ons bent. Je kunt je altijd bij ons uitschrijven, dan verwijderen wij direct jouw gegevens.

Correspondentie 

Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 2 jaar daarna.

IP adres

Tot 12 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over credit checks

Tot 12 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen

Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.

Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

 

COOKIES

“Wat is een cookie? 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” 

Wij gebruiken cookies voor: 
• Het optimaliseren van de website 
• Het bewaren van je winkelwagen 
• Het monitoren van webverkeer 

 WELKE RECHTEN HEB JE?

 Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens: 

• om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens; 
• om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens; 
• om incorrecte gegevens te laten corrigeren; 
• om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt; 
• in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen; 
• in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”; 
• in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens; 
• om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens; 
• als je de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door je zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen; 
• een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar je jouw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens
Om jouw rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?” 
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met jou niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. 
De meeste van jouw gegevens vindt je terug in jouw eigen account. Je kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in jouw account staan, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. 
In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten. 

WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

 

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met: 

 

Issa Vloeren BV
Edisonweg 1-C
1821 BN Alkmaar
Telefoonnummer: 072 5404590